Начало | IRC HELP | IRC ФОРУМ | HTML Chat | Вход


ОРГАНИЗАЦИОННИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВИЛА НА ShakeIt

1. Статути, права и задължения

 • 1.1 Статути
  • IRC-ADMIN - техническо лице, администратор на линкнат IRC сървър.
  • IRC-OPER - лице, имащо o:linе на някой от сървърите в мрежата.
  • TRUSTED - лице на което някой trusted е гласувал доверие.
  • VOTED ADMIN - trusted, гласуван за "voted admin" от ядрото.
  • CORE MEMBER - trusted, ползващ се с доверието на ВСЕКИ един от членовете на ядрото, както и ВСЕКИ член на ядрото се ползва с неговото.
  • TECH MEMBER - trusted, гласуван за "tech member" от ядрото.

 • 1.2 Права и задължения:
  • IRC-ADMIN - Грижи се за поддръжка и обновяване на IRCD софтуера, като новостите се прилагат в срок от 7 работни дни след обявяването им от техническия екип. Носи ПЪЛНА отговорност за всички действия на операторите си. Няма право на глас. Задължително е абониран за tech at irc dot zonebg dot com. Има право на OS достъп след успешно преминаване на тестовия период
  • IRC-OPER - грижи се за локалната политика на сървъра и за неговата оптимална свързаност, наблюдава, докладва и отстранява нередности. Запознат е със съдържанието на http://help.4at.info -> twilight zone. Няма право на OS достъп.
  • TRUSTED - Доверено лице, участващо в ръководенето на мрежата. Има право на глас, има право да предлага и подкрепя предложения. Задължително е абониран за trusted at irc dot zonebg dot com. Няма право на OS достъп.
  • VOTED ADMIN - има всички права на trusted и освен това право на OS достъп. Задължително абониран за trusted at irc dot zonebg dot com, по желание и за tech at irc dot zonebg dot com.
  • CORE MEMBER - има всички права на VOTED ADMIN и освен това право да налага вето на ВСЯКАКВИ решения. Задължително абониран за core at irc dot zonebg dot com и trusted at irc dot zonebg dot com, по желание и за tech at irc dot zonebg dot com.
  • TECH MEMBER - лице занимаващо се с техническа дейност: обсъждане и гласуване на patches, security features и топологията на мрежата. Одобрява формите за линк, отхвърля тези който не отговарят на техническите изисквания или ги приема за по-нататъшно обсъждане. Всички форми и решения се изпращат до trusted at irc dot zonebg dot com Задължително абониран за tech at irc dot zonebg dot com.

 • 1.3 Общи:
  • 1.3.1 Навсякъде в този документ под УЧАСТНИК* се разбират лицата описани в т. 1.1.
  • 1.3.2 Всички участници са задължени да са запознати с правилата на мрежата.
  • 1.3.3 Едно лице може да има повече от 1 статут, като това означава обединяване на правата и задълженията му (union).
2. Предложения и гласувания засягащи мрежата
 • 2.1 Решения засягащи мрежата се вземат чрез гласуване посредством web-based voting poll, а се предлагат и обсъждат посредством публичен мейлинг лист (trusted at irc dot zonebg dot com).
 • 2.2 Процедурата на гласуване е следната:
  • 2.2.1 За да отиде на гласуване, едно предложение трябва да е подкрепено от поне трима участника*, имащи право на това според т.1.2.
  • 2.2.2 Право на глас имат определените според т.1.2 от правилата участници*, освен тези на които правото е отнето. Всеки има право на един (1) глас.
  • 2.2.2 Кворум не се изисква, гласува се само "ЗА" или "ПРОТИВ".
  • 2.2.3 Обсъждането трае пет (5) работни дни.
  • 2.2.4 Предложение може да се приеме без гласуване по процедура "няма против ", ако е подкрепено от поне трима участници* имащи право на това според т.1.2, и по време на обсъждането няма изказали се аргументирано против (от същия кръг участници*).
  • 2.2.5 Одобрено за гласуване предложение, след изтичането на срока за обсъждане се качва на voting poll от член на ядрото.
  • 2.2.6 Предложението се приема ако гласувалите "За" са поне два (2) пъти повече от гласувалите "против".
  • 2.2.7 Гласуването трае пет (5) работни дни.
  • 2.2.8 Неприето предложение може да се прегласува най-рано след месец.
  • 2.2.9 Ядрото си запазва правото на вето по всички въпроси.
3. Техническа база на мрежата.
 • 3.1 Използвания ircd софтуеър е ircd-hybrid7-shakeit, използваните services са hybserv-shakeit.
 • 3.2 Промените в ircd и services се обявяват предварително на tech мейлинг листа, като предложение. То минава по процедура "няма против", или се гласува tech members.
 • 3.3 В services фигурират само участниците* имащи право на това според т.1.2, с +a (admin) флаг. Право на +s (services admin) флаг имат само администратора services и отговорника по development.
 • 3.4 Services работят на машина до кято имат достъп поне двама (2) активни в IRC администратори на сървъри, квалифицирани да извършат пускането и/или отстраняването на евентуални проблеми.
4. Присъединяване на нови сървъри.
 • 4.1 Администратора на сървъра кандидат попълва стандартна web-форма, намираща се на адрес http://shakeit.4at.info/link.php
 • 4.2 Ако техническата комисия одобри (технически) формата, и при последвалото гласуване от trusted кандидат-сървъра бъде приет, той се линква за тестов период от един (1) месец. През това време администратора следва да покаже че аргументацията му не е била безпочвена. В противен случай, или при наличие на нарупение (фалшиви потребители, abuse и др.) следва автоматичен делинк.

5. Ограничения в използването на някои команди.

 • 5.1 Командите KILL, GLINE, JUPE се използват само за отстраняване на лица, застрашаващи целостта на мрежата.
 • 5.2 Команди, манипулиращи ЧУЖДИ никове/канали (SETPASS, DROP и др.) се използват само при искане от съответния owner и след като администратора се е убедил (доколкото е възможно) че искащия е действителния owner.
 • 5.3 Команда OMODE, модул OPME и подобни се използват само когато това е крайно необходимо.
 • 5.4 Всякакво използване на служебни команди за намеса в политиката на канал или за лични цели е ЗАБРАНЕНО и е ГРУБО нарушение, водещо до ТЕЖКИ последствия.

6. Системата с TRUSTED.

 • 6.1 Всеки може да бъде довереник на всеки, както и всеки може да бъде гарант за всеки.
 • 6.2 Всеки гарант носи отговорност за постъпките на своите довереници. При доказано нарушение на правилата или етикета от страна на някой довереник може да бъде потърсена отговорност от всеки негов гарант, в зависимост от тежестта на случая.
 • 6.3 Наказанията също се определят според случая, и варират от просто отнемане на глас на виновния до изхвърляне от мрежата на целия клон над/под него.
 • 6.4 При прилагането на наказания, наказанията наложени на даден участник важат за всички негови довереници**. В случай на особено голями провинения същите важат и за неговите гаранти.

7. Заключителни разпоредби.

 • 7.1 Правилата описани в този документ могат да бъдат променяни, съкращавани или допълвани само след гласуване от ядрото. За да е валидно такова гласуване е необходимо гласувалите да са поне два (2) пъти повече от негласувалите.
 • 7.2 При всякакви изключения от така описаните правила се взема решение чрез обсъждане и гласуване от имащите право на това участници*, според т.1.2.
 • 7.3 При спорни въпроси или нарушения, ядрото има право незабавно да вземе мерки (пр. jupe) за временното отстраняване на причинилите нарушението сървъри или админи, до вземане на решението.
 • 7.4** Под довереник се разбира участник* или група участници с единствен гарант, при наличието на повече от един такъв се взема предвид наличието на обратни връзки, датата на гласуване на доверие и всички други фактори отразяващи "степента" на доверие.
8. Информация за официалните страници на мрежата:
  URL
  Описание
  http://shakeit.4at.info/ Официален сайт - новини, коментари, галерия със снимки на потребителите и други.
  http://help.4at.info/ irc-help сайт на български - помощ срещу вируси, irc команди, полезни връзки, FAQ и други.
  http://forum.4at.info/ ShakeIt форум - идеи, коментари, оплаквания, срещи и всичко за което се сетите:).
  правила v1.5 - 2003.06.15 :)
  Copyright: ShakeIT IRC; dev: dzver; des: metala. Read blogs.  
eXTReMe Tracker